Vrijeme izrade do 8-10 radnih dana! Sve narudžbe biti će obrađene nakon 2.6.

O meni

Zdravka Radić, samostalni umjetnik

Kuzminečka ulica 8,

10000 Zagreb, Hrvatska

MB:80594328

 

IBAN   HR7623400091160598914

Privredna banka Zagreb d.d. 
Radnička cesta 50, 10000 Zagreb, Hrvatska